Stavební stroje - modely

Kompletní sbírka stavebních modelů

15. února 2014 v 10:24 | surpan
Každý sbírá něco, mě zaujala sbírka stavebních strojů v měřítku 1:64. Postupně budu psát informace ke každému stroji, k čemu slouží, jaké má využití apod. Ne každý stavební stroj na fotografii můžete běžně potka, některé stroje člověk nepotká ani za celý život, neboť prací v uazevřených areálech či lomech a přitom mají obrovský vliv, na náš život, především co se týče stavebnictví.

Teleskopický manipulátor

12. ledna 2014 v 17:19 | surpan
Univerzální stroj, který ušetří peníze majitelům, kteří by běžně potřebovali více strojů. Využití najde jak v zemědělství, tak při stavbě a to jak při manipulaci s materiálem, tak lze vyměnit výložník za lopatu s drapákem, radlici nebo i pro plošinu. Vše lze díky teleskopickému rameni provédět ve velkých výškách.
Teleskopický manipulátor dosahuje rychlosti až 40 km/h, je tedy možné jej využít jako dopravní prostředek s vysokým výkonem, tedy i k zapřižení vlečky.
Teleskopické rameno lze také otáčet o 360°, má také pohon všech kol. Jedná se tedy o malý, ale všestranný stroj, který nalezne využití téměř v každém oboru, kde je potřeba manipulace s materiálem.

Skládkový kompaktor

12. ledna 2014 v 17:14 | surpan
Velmi málo známý speciální stroj. Používá se na hutnění zeminy, ale především na hutnění odpadů na skládkách. Proto se jedná o velmi málo známý stroj.
Kompaktor drtí a hutní odpady a zmenšuje tak objem skládek a prodlužuje tak její životnost kvůli většímu množství odpadu, který lze dále uložit.
I přes zdání, že se jedná o jednoduché vozidlo, obsluha musí být zkušená, aby nedošlo k poškození stroje nebo újmy na zdraví.
Kompaktor také úmožňuje kvůli zpevnění podloží hutněním přejezd po skládce nákladními vozidly, které odpady dováží.
Kompaktory jsou využívány i ve vojenství na hutnění zeminy a tvorbu cest.

Hydraulický pásový minibagr

5. ledna 2014 v 20:01 | surpan
Hydraulický bagr je nejběžněji používaný stavební stroj. Nejčastěji se využívá k nabírání sypkých materiálů či kamenů, překládce nebo nakládce na přepravní prostředky. Využít se také může k bourání staveb pomocí přídavných nástrojů.
Pásové bagry se používají při demolicích a v případech, kdy je potřeba lepší stability stroje a nehrozí poškození například zatravnění.

 
 

Reklama